<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Steeds meer bedrijven kiezen voor een virtuele, wat betekent dat iedereen online is, of hybride, offline aangevuld door digitale technologie met mobiele verbindingen via smartphones of handsets. Zelfs bedrijven als Ford, PayPal en Jimmy Choo hebben deze overstap inmiddels gemaakt, en dat zullen er alleen maar meer worden. Met het oog op deze ontwikkeling kijken we naar vier redenen waarom je volgende AVA virtueel of hybride zou moeten zijn.

1. Zo krijgt elke aandeelhouder een stem

Er zijn aandeelhouders in alle soorten en maten. Zo zijn er mensen die prima in staat zijn voor hun mening op te komen in een debat met een ervaren voorzitter (en sommigen genieten daar ook echt van). Maar er zijn net zo veel aandeelhouders die dichtklappen bij het idee alleen al om voor het oog van honderden mensen met een ervaren voorzitter in de clinch te moeten gaan over de bedrijfsstrategie en -koers.

Tools zoals die van Lumi stellen aandeelhouders en leden in staat om vragen voor het bestuur via een smartphone-app of handset met berichtensysteem in te dienen. Dit verlaagt de drempel en betrekt mensen bij de discussie die zich anders afzijdig zouden hebben gehouden.

2. Geen papier!

Het is natuurlijk altijd een goede zaak om rekening te houden met het milieu. Bij een virtuele of hybride vergadering heb je geen papier meer nodig, want alles van aanwezigheidsregistratie tot agenda’s en stembiljetten wordt digitaal afgehandeld. Een smartphone-app of handset is niet alleen handiger, maar zorgt ook dat een bedrijf een professionele en vooruitstrevende indruk maakt op aandeelhouders. Bovendien hebben organisatoren en planners zo meer tijd om te zorgen dat de rest van het evenement naadloos verloopt voor iedereen.

3. Ze zijn nauwkeuriger en veiliger

Nauwkeurigheid en transparantie zijn van cruciaal belang als het aankomt op corporate governance. Met een virtuele of hybride oplossing hoeven bedrijven niet langer opgestoken handen te tellen. Een digitale versie van het papieren stembiljet betekent bovendien dat het hele stemproces veel transparanter verloopt. De resultaten worden direct aan de aanwezigen getoond en er is een complete audit trail van de stemactiviteiten beschikbaar ter controle. En omdat stemmen direct worden geteld, is er meer tijd om over belangrijke zaken te praten.

4. Meer betrokkenheid

Misschien wel het grootste voordeel van een virtuele of hybride AVA is dat elke aandeelhouder erbij kan zijn. Of het nu aandeelhouders zijn die zich de reis niet kunnen veroorloven of institutionele beleggers met grote belangen die niet altijd tijd hebben om zelf op te komen draven, met een virtuele AVA heeft iedereen de mogelijkheid om erbij te zijn en zijn zegje te doen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er zijn nog veel meer redenen waarom bedrijven steeds vaker kiezen voor een van deze twee methodes voor hun jaarvergaderingen maar uiteindelijk komt het allemaal neer op één belangrijk punt: meer betrokkenheid van en dialoog met aandeelhouders. Dit betekent dat het bedrijf zich in de beste positie zal bevinden om alle doelstellingen te realiseren.

Meer weten over Lumi’s technologie voor aandeelhouders- en ledenvergaderingen? Neem dan contact met ons op!

Neem vandaag nog contact met ons op om erachter te komen hoe de software en hardware van Lumi u kunnen helpen uw AVA soepel te laten verlopen, meer aandeelhouders te betrekken en aanwezigheid op afstand mogelijk te maken.