<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Kiosk Voting

Door middel van kiosk voting kunnen deelnemers op elk moment van de vergadering hun stem digitaal uitbrengen tijdens de stemronde.

Download Hier

kioskvoting


Return to Lumi Resources & Insights