<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Een Overzicht Van Het Effect Van SRD II Op Debelgische En Luxemburgse Ava-Markten

In juni 2019 trad de herziene Aandeelhoudersrichtlijn (Shareholders’ Rights Directive - SRD II) van de Europese Unie in werking.

Downloaden Hier

Screenshot 2019-11-07 at 08.54.52

 


Return to Lumi Resources & Insights