<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Digitaal stemmen Factsheet

Lumi’s gerenommeerde systeem voor digitaal stemmen is gebaseerd op unieke, gebruiksvriendelijke, 100% veilige en accurate technologie met versleuteling.

Downloaden Hier

 


Return to Lumi Resources & Insights