<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3906484&amp;fmt=gif">

Dankzij onze groeiende reputatie met betrekking tot het ondersteunen van internationale sportfederaties met veilige en betrouwbare stemsystemen is Lumi geselecteerd voor het congres van de Internationale Schietsportfederatie (ISSF).

Daar hebben we een van de meest prominente bijeenkomsten binnen de sportfederatiesector geleid waarbij ons systeem ooit is gebruikt. Deze bijzondere datum op de agenda van de sportfederatie werd vanwege zijn historische en prestigieuze karakter alleen maar spannender.

Tijdens het evenement overtrof onze technologie zichzelf, met name bij de meer complexe stemmingen en de eliminatie van kandidaten in de loop van meerdere stemrondes totdat er een winnaar was.

De organisators van de bijeenkomst lieten ons herhaaldelijk weten dat zij daar zonder onze technologie dagen aan kwijt zouden zijn geweest – een mooi bewijs van de voordelen die Lumi-software biedt.

 

Wisseling van de wacht

Tegelijk met het aftreden van Olegario Vázquez Raña, de president voor Mexico, na 38 jaar, nam ook secretaris-generaal Franz Schreiber afscheid, na ruim 30 jaar voor de federatie te hebben gewerkt. En terwijl aan de top van de federatie een wisseling van de wacht plaatsvond, moest er ook gestemd worden voor 20 andere functies.

De voorzittersverkiezing zelf was heel spannend doordat er twee kandidaten in de race waren, en de aftredende voorzitter wist dat de federatie een systeem nodig had dat elke controle kon doorstaan.

Dit was voor de ISSF een belangrijk en zeer gevoelig moment dat zich onder grote publieke aandacht afspeelde. Snelheid, accuraatheid en beveiliging waren van essentieel belang, net als de anonimiteit van de kiezers. Onze technologische ondersteuning was van cruciaal belang om de stemming te kunnen valideren en voor de transparantie te zorgen die nodig was om iedereen vertrouwen te geven in de uitslag.

Een van de grootste punten van zorg van de federatie was dat de stemming geheim en anoniem moest zijn en toch moest voldoen aan de strenge eisen van de verkozen stemopnemers. Dankzij onze ervaring bij andere sportfederaties met vergelijkbare behoeften kon onze unieke stemoplossing die anonimiteit mogelijk maken zonder dat de integrale beveiliging en vereiste accuraatheid van onze oplossing in het geding kwamen.

 

Aanpassen aan veranderende behoeften

Wij gingen ervan uit dat de eerste stemming betrekking zou hebben op de verkiezing van de nieuwe voorzitter, maar toen de uitslag van een eerdere stemming met handopsteking werd afgewezen, werd ons gevraagd om op zeer korte termijn ad hoc een elektronische stemming mogelijk te maken. We hebben de betreffende motie in de software aangemaakt en hardware uitgedeeld voor een zeer snelle en betrouwbare stemming. Dat gaf de leden gemoedsrust toen het tijd werd voor de stemming voor de voorzitter.

Toen een kandidaat zich terugtrok uit de race konden wij de naam van die kandidaat direct van het stemformulier verwijderen. Als er gebruik was gemaakt van papieren formulieren, hadden die opnieuw gedrukt moeten worden, wat veel tijd en geld zou hebben gekost.

En er was nog een uitdaging: er waren meer stemmen in de zaal aanwezig dan mensen, doordat aangesloten federaties anderen konden machtigen om hen te vertegenwoordigen. Bij een stemming met handopsteking zou dat veel tijd hebben gekost en veel werk hebben opgeleverd voor de stemopnemers.

De stemming voor de voorzitter eindigde zoals verwacht met een zeer krappe meerderheid van slechts vier stemmen voor de winnaar. De verkiezing van de secretaris-generaal was complexer, maar verliep eveneens heel soepel. Er waren zes kandidaten voor één functie, waarbij de winnaar 50% van de aanwezige geldige stemmen plus één stem moest behalen.

 

Complexiteit omarmen

Vervolgens stemde de federatie voor een groot aantal functies binnen de Raad van Bestuur. Vanwege de omvang en complexiteit van deze stemming was dit een van de grootste uitdagingen, waarbij aan verschillende criteria moest worden voldaan. Negenendertig kandidaten streden om 15 functies, waarbij de leden soms op wel 15 mensen op de lijst konden stemmen. Er waren zeven stemrondes nodig om de gehele Raad van Bestuur te verkiezen. Daarbij moest bij elke ronde rekening worden gehouden met de uitval of terugtrekking van kandidaten, iets wat zonder onze software en de flexibiliteit die deze biedt niet mogelijk zou zijn geweest.

De derde dag van de stemming was bijna even zwaar, omdat bij de verkiezing van de 30 leden van het bestuur van de Federatie rekening moest worden gehouden met nieuwe wetgeving, volgens welke minimaal één lid van het comité een vrouw moest zijn. Onze software hielp om elke controverse uit te sluiten, zodat de bijeenkomst ruim binnen de aangewezen tijd met zekerheid en vertrouwen kon worden afgesloten.

Al met al was het voor de ISSF een historische gebeurtenis om tijdens een van de belangrijkste bijeenkomsten uit haar geschiedenis over te schakelen op elektronisch stemmen. Binnen de sportfederatiewereld waren veel ogen op dit proces gericht en voor de ISSF was het dan ook essentieel dat de bijeenkomst een succes zou worden. Wij hebben het in ons gestelde vertrouwen niet beschaamd en de bijeenkomst is door de leden van de federatie met grote tevredenheid afgesloten.

Neem vandaag nog contact met ons op om erachter te komen hoe de software en hardware van Lumi u kunnen helpen uw AVA soepel te laten verlopen, meer aandeelhouders te betrekken en aanwezigheid op afstand mogelijk te maken.